מדיטציה והוראה

“הדרך של המדיטציה”  – “THE WAY OF MEDITATION

ענייני העולם ימשכו לנצח, אל תעכבו את תרגול המדיטציה” (מילרפה) “

 The affairs of the world will go on forever. Do not delay the practice of meditation.”
(Milarepa)

מדיטציה עוברת בכל ענפי הבואבום Boabom, באופן ישיר או לא, כיוון שכל תנועה בעצמה היא מדיטציה;

דרך של טיפוח האנרגיה הפנימית של האדם עצמו באמצעות שיח מתמיד בין גוף ונפש

(sgom pa/སྒོམ་པ།[tib.]) . עם זאת ,באמנויות ה Boabom  מדיטציה מתפתחת גם כטכניקה נפרדת, באמצעות קורסים מיוחדים המוצעים על ידי בתי הספר שלBoabom   במטרה לפתח איזון, רגיעה נפשית והרמוניה.

היבט אחד במדיטציה של Boabom נמצא בספר “Bamso, The Art of the Dreams”, “במסו-אמנות החלומות”

אשר מציג שיטות בסיסיות לשליטה במודעות של מסעות אסטרליים

(unmani, svapnadarzana [sans.], rmi lam/རྨི་ལམ།[tib.], rmi ltas/རྨི་ལྟ།[tib.]),

או מודעות בחלומות, ככלי נוסף לידע של העצמי והעולם הסובב.

הדרך של ההוראה THE WAY OF THE PEDAGOGY

“סבלנות  לכל דבר יש את הזמן שלו ;עבור כעת לסרוג ממש רק לסרוגלהיות אומן של הנפש”   (מתוך במסו-אמנות החלומות)

  “Patience… Everything has its time; for now knit, just knit; be an Artisan of the Mind.”
 (from Bamso, the Art of Dreams)

ענף זה של בואבום Boabom מוקדש לאמנות ההוראה (or aam-ato[bb], ston pa/སྟོན་པ།[tib]).