מילון

“ביטוי בעל פה היא בועת מים: פעולה אחת היא חתיכה קטנה של זהב” (פתגם טיבטי )

“An oral expression is a water bubble: one action is a little piece of gold” (Tibetan Proverb)

חלק זה  מוקדש למונחי  Boabom בשימוש ברחבי האתר.  הוספנו כמה מונחים מהמערב והמזרח, ישנים וחדשים, על טכניקות ומושגים פילוסופים.
אנחנו עושים התייחסות אל ה  IPA (אלפבית פונטי בינלאומי (עבור חלק מהמילים.

לשפת ה Boabom יש כתיבה משלה  אבל מידע זה לא זמין באינטרנט.
קיצורים: ,Boabom (bb.) בסנסקריט ;(sans.)  טיבטית ;(tib.) סינית ;(ch.)יפנית ;(jpn.) מונחים עכשוויים (CT).

  • Bamso – במסו ((bb./bäm’so: הרעיון המשתמע מכך היא היכולת לחוות חלומות צלולים. זוהי דרך לעשות מדיטציה בתוך החלומות. ראה: rmi lam (tib.)
  • Boabom בואבום  (bb./‘bōə-‘βom): היא מילת מנטרה המכסה את הרעיון של “ההגנה”,  “פוטנציאל”, “שמירה”, “אנרגיה פנימית”, “חיות” “חיוניות” ו “כוח גרמי” (גמיש ומוצק באותו זמן) מונח זה משמש באופן כללי לכל אמנויות ה Boabom של מדיטציה הרפיה, והגנה. לפי המנהג, אמנות ההגנה הנלמדת במסורת זו נקראת פשוט בואבום Boabom
  • Boabom Council – מועצת הבואבום (bb.+c.t.): ארגון )לא פוליטי ולא דתי( שיש לו מטרה או משימה של הדרכת כל בתי הספר של  Boabom מנקודת מבט פדגוגית. ארגון זה נוצר על ידי מורי ה Boabom
  • Mmulargan ממולארגן (bb./mool–är-gän): ספרותית  מתורגמת כמו “בית ספר”, או במילים אחרות  ההוראה לעומק או מעגל התלמידים והמורים .זוהי גם דרך פורמלית לקרוא לבתי הספר של Boabom
  • Mmulmmat – ממולמאט (bb.): מקום אגדי המתאר את מקורות אמנויות ה Boabom לפני ה kalpa – עידן. ראו את הספר-  האגדה של ה Mmulmmat.
  • Osseous Boabom – אוזאוס בואבום (c.t.+bb): הדרך להתייחס ל Boabom בצורתה כאומנות ההגנה. המונח  “Osseous” ה”גרמי” (עם אופי דומה לזה של עצמות) משמש להעברת הרעיון  שהתנועות באמנות זו הן מוצקות ,קלילות  וגמישות בעת ובעונה אחת.
  • Seamm-Jasaniסאם-הסאני (bb./se’am-m ‘ha-’sa-ni): אמנות המדיטציה הפעילה, או פשוטו כמשמעו “השלמות של רכות”.  זהו אחד הענפים הבסיסים של אמנויות ה Boabom
  • Tobaטובה (bb./’töba): אחד היסודות הבסיסיים ב . Boabom זהו מקל בגודל בינוני אשר נמדד ביחס  לגובה של התלמיד.  הוא משמש מעין המשך של הזרועות ב Yaanbao או Boabom עם אלמנטים.
  • Tobae – טובאה (bb./’töba): זהו מקל ארוך לשימוש בשלב מתקדם של יאאנבאו Yaanbao  או Boabom עם אלמנטים.
  • Yaanbao – יאאנבאו (bb./‘ya-an-bāo): אמנות היסודות (עם אלמנטים) זהו ענף של Boabom החוקר את יישום התנועות עם מקלות ואלמנטים אחרים המשמשים כמו שלוחה/הרחבה של הגוף. זוהי אמנות העוזרת לפתח את הביטחון ואת ההרמוניה הפיזית והנפשית.